Rolul dirigintelui la recepția lucrărilor

asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție; urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale. Pana data viitoare, […]

Show Buttons
Hide Buttons