Rolul dirigintelui la recepția lucrărilor

asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție; urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale. Pana data viitoare, […]

Atributiile dirigintelui înainte de inceperea lucrarilor?

Conform legislatiei in vigoare, inainte de inceperea lucrarilor dirigintele de santier are urmatoarele obligatii : verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate; verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; studiază proiectul, […]

Show Buttons
Hide Buttons