Atributiile dirigintelui înainte de inceperea lucrarilor?

Conform legislatiei in vigoare, inainte de inceperea lucrarilor dirigintele de santier are urmatoarele obligatii : verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate; verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; studiază proiectul, […]

Show Buttons
Hide Buttons