Dirigintele de santier : intre real si formal!

Angajarea unui diriginte “doar in acte” este suma ideilor gresite atat a beneficiarului cat si a dirigintelui. Ignoranta beneficiarului care crede ca nu are nevoie efectiv de un profesionist care sa urmareasca cu strictete executia lucrarilor, este insumata cu vointa unui diriginte de santier care se bucura de un castig financiar (mai mic decat cel normal) fara a depune prea mult efort.

Ce face un diriginte bun în timpul execuției lucrărilor?

urmăreste realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare; verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații […]

Rolul dirigintelui la recepția lucrărilor

asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție; urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale. Pana data viitoare, […]

Atributiile dirigintelui înainte de inceperea lucrarilor?

Conform legislatiei in vigoare, inainte de inceperea lucrarilor dirigintele de santier are urmatoarele obligatii : verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate; verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; studiază proiectul, […]

Show Buttons
Hide Buttons